www.białczyk.com.pl | Tłumaczenia - Konsulting Włodzimierz Białczyk
Česká verze Polska wersja Slovenská verzia

Vážení,

jsme polskou firmou, které podnikatelská činnost je založena na zprostředkovávání obchodních a kooperačních styků mezi firmami z Polska, Slovenska a Čech.

 

 

Nabízíme:

· překlady do polštiny, v tom rovněž ověřené soudní překlady,

· pomoc ve vyhledávání na území Polska firem, které se specializují ve výrobě nebo distribuci výrobků nebo služeb, které by Vaši firmu zajímaly,

· provádění tržních průzkumů na území Polska, které obsahuje sestavení popisu nabízených výrobků a služeb, v tom rovněž jejich cen, · sestavování kontraktů, obchodních a výhradních smluv,

· pomoc v přípravě účasti českých firem na trzích na území Polska,

· účast v obchodních jednáních s polskými firmami,

 

Naše dosavadní zkušenosti nám dovolují konstatovat, že spolupráce mezi firmami z České Republiky a Polské Republiky je šancí vývoje, kterou doposud využíváno nedostatečným způsobem. Tato spolupráce může znamenat pro Vaši firmu její další rozvoj.