www.białczyk.com.pl | Tłumaczenia - Konsulting Włodzimierz Białczyk
Česká verze Polska wersja Slovenská verzia

Szanowni Państwo,

Jesteśmy firmą, której działalność koncentruje się na pośrednictwie w nawiązywaniu kontaktów handlowych lub kooperacyjnych pomiędzy firmami z Polski, Czech i Słowacji.

 

 Oferujemy:

· wszelkie tłumaczenia na i z języka czeskiego oraz słowackiego, w tym także tłumaczenia przysięgłe,

· pomoc w wyszukiwaniu na terenie Czech i Słowacji firm specjalizujących się w produkcji lub dystrybucji towarów i usług, którymi Państwo jesteście zainteresowani,

· przeprowadzenie rozpoznania marketingowego na terenie Czech i Słowacji obejmującego sporządzenie charakterystyk oferowanych tam towarów i usług, w tym także ich cen,

· opracowywanie kontraktów, umów handlowych i przedstawicielskich,

· pomoc w przygotowywaniu udziału w targach na terenie Czech i Słowacji,

· udział w rozmowach z zainteresowanymi firmami,

 

Posiadane doświadczenie pozwala nam stwierdzić, że współpraca pomiędzy firmami z Czech, Słowacji i Polski jest jedną z szans rozwoju firm, którą wykorzystuje się w sposób niedostateczny. Współpraca taka może znacząco przyczynić się do rozwoju Państwa firmy.