www.białczyk.com.pl | Tłumaczenia - Konsulting Włodzimierz Białczyk
Česká verze Polska wersja Slovenská verzia

Vážení,

sme poľskou firmou, ktorej podnikateľská činnosť je zložená na sprostredkovaní obchodných a kooperačných stykov pomedzi firmami z Poľska a Slovenska.

 

 

 Ponúkame:

· pomoc pri hľadaní na území Poľska firiem, ktoré sa zabývajú vyrábaním alebo distribúciou výrobkov alebo služieb o ktoré by Vaša firma mala záujem,

· uskutočnení prieskumov trhu na území Poľska, ktoré obsahuje výkaz ponúkaných výrobkov a služieb, v tom takže ich cien,

· zhotovovaní kontraktov, obchodných a výhradných zmlúv,

· pomoc v príprave účasti slovenských firiem na trhoch na území Poľska,

· účasť v obchodných konaniach z poľskými firmami,

· preklady, v tom tiež súdne overené preklady,

Na základe našich doterajších skúseností môžeme konštatovať, že spolupráca medzi firmami zo Slovenské republiky a Poľské republiky je šancou vývoja, ktorá bola doposiaľ využívaná nedostatočným spôsobom. Táto spolupráca môže znamenať pre Vašu firmu jej ďalší rozvoj.